Ydelser

Ydelser

 • Bogføring og indscanning eller arkivering
 • Debitorer – fakturering - registrering af indbetaling – rykkerprocedure – kontoudtog – rentetilskrivning mm.
 • Kreditorer – indscanning og registrering af leverandør fakturaer – udbetalinger og bogføring heraf.
 • Momsopgørelse og indberetning
 • Afstemninger
 • Udarbejdelse af løn og indberetning heraf
 • Måneds/kvartals regnskaber
 • Klargøring af årsregnskab til revisor
 • Budgetter
 • Lagerstyring
 • Projekt / entreprise styring
 • Opkrævninger via Nets betalingsservice

 

Andre ad hoc ydelser inden for igangsætning og opstart e-conomic moduler:

 • Bogholderi - Debitor/Kreditorstyring
 • Lagerstyring – lokations styring – lageroptælling
 • Projektstyring – opsætning af bogføring, aktiviteter, projekt typer mm
 • Indscanning
 • Design og layout af formularer

 

Ydelser i forbindelse med opstart af selvstændig virksomhed:

 • Registrering og oprettelse af cvr nummer
 • Oprettelse af nem-id
 • Oprettelse af digital postkasse og nem-konto
 • Ændring af forskudsopgørelse

 

Alle opgaver udføres endvidere som vikarservice ved spidsbelastninger og ferier.

BGD Regnskab ApS Fyrrevang 74, Fløng, 2640 Hedehusene +45 71 75 27 00 info@bgdregnskab.dk Cvr: . 37644102